ประกาศผลผู้เข้ารอบ10 คนสุดท้าย วันที่ 29 ม.ค. 2564