โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ
ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางออนไลน์เพื่อให้เข้าใจเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งผลกระทบและอันตรายของการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กำหนดการสัมมนาออนไลน์ (ผ่าน Microsoft Teams แอพลิเคชั่น และ Facebook live ที่ https://www.facebook.com/goforrealthailand

  • 1) หัวข้อ “ทำไมต้อง “Go for Real”: ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2563, เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
  • 2) หัวข้อ ทำไมต้อง “Go for Real”: ผลกระทบและอันตรายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
  • 3) หัวข้อ “เราจะ “Go for Real” และหลีกเลี่ยงการละเมิดได้อย่างไร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.